การเขียนภาพ ทัศนียภาพ
PERSPECTIVE


      การเขียนภาพทัศนียภาพ PERSPECTIVE
      เป็นการเขียนภาพประกอบแบบ ที่มีลักษณะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ตามที่สายตามองเห็นจริง คือในส่วนที่มีขนาด
      เท่ากัน แต่ระยะที่อยู่ใกล้สายตาจะมีขนาดใหญ่ ระยะที่อยู่ไกลสายตาออกไปจะมีขนาดค่อย ๆ เล็กลง ไปรวมที่จุด จุดหนึ่ง
      เรียกว่า จุดรวมสายตา และจุดรวมสายตานี้ จะต้องอยู่บนเส้นระดับตาเสมอ

       ลักษณะและโครงสร้างของ ภาพ PERSPECTIVE
     1 ประกอบด้วย เส้นระดับสายตา H. L
     2 จะประกอบด้วย จุดรวมสายตา  V. P ( VANISING  POINT )
     3 ถ้าวัตถุอยู่สูงกว่าเส้นระดับตา จะเห็นส่วนที่เป็นด้านล่างของวัตถุ
     4 ถ้าวัตถุอยู่ต่ำว่าเส้นระดับตา จะเห็นส่วนที่เป็นด้านบนของวัตถุ
     5 ถ้าวัตถุอยู่ด้านซ้ายของมุมมอง จะเห็นส่วนที่เป็นด้านข้างขวาของวัตถุ
     6 ถ้าวัตถุอยู่ด้านขวาของมุมมอง จะเห็นส่วนที่เป็นด้านข้างซ้ายของวัตถุ
     7 มุมทุกมุมของวัตถุ จะมีเส้น ลากไปยังจุดรวมสายตา ซึ่งอยู่บนเส้นระดับตาเสมอ

       วิธีการเขียนภาพ PERSPECTIVE