title announcement

ภาพบรรยากาศ Pre ม.๑ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ การทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [Pre M1]
๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ การทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [Pre M1]             ...อ่านเพิ่มเติม...
พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ MOU ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ MOU
๙ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ MOU                  ...อ่านเพิ่มเติม...
OpenHouse ๖๑ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ Open House ๖๑ เปิดบ้านโรงเรียนเบญจมราชาลัย
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ Open House ๖๑ เปิดบ้านโรงเรียนเบญจมราชาลัย         ''         ชมภาพกิจกรร...อ่านเพิ่มเติม...

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2561  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  หมายเหตุ หากมีปัญหาหรือมีซักถาม  โปรดติดต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียน ๐๒-๒๒๒-๗๘๘๐ ในวันและเวลาราชการ

title gallery

title order

title auctions

ขึ้นไปข้างบน