กิจกรรมวันครู (ครุสภา)

60. 01. 28
posted by: Super User
ฮิต: 596

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีคณะครู และผู้บริหารเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

         
         
   
         
         
         
         
       

ชมภาพกิกรรมต่อได้ที่นี้

 

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน