กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

60. 01. 28
posted by: Super User
ฮิต: 868

 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพในสังคม

 

         
   
         
   

         
         
         
       

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

เครดิตภาพงานโสตฯ

 

 

 

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน