กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (โรงแรมโซฟิเทล)

60. 01. 28
posted by: Super User
ฮิต: 853

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพในสังคม

ณ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพมหานคร

 

 

         
         
   
         
         
         
         
         
       

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้ [ชุดที่ ๑] [ชุดที่ ๒ชุดที่ ๒]

เครดิตภาพ งานโสตฯ

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน