กิจกรรมวันสัตมวาร (ครบรอบ100 วัน)

60. 02. 01
posted by: Super User
ฮิต: 654

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น.

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสัตมวาร ครบรอบ100 วัน การสิ้นพระชนต์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
       

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

เครดิตภาพงานโสตฯ

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน