ภาพกิจกรรม MOU กับโรงเรียนประถมศึกษา 12 โรง

60. 02. 01
posted by: Super User
ฮิต: 902

 

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น.

โรงเรียนได้จัด MOU กับโรงเรียนประถมศึกษา 12 โรงเรียน ในละแวกใกล้เคียง

เพื่อให้ให้ความร่วมมือในงานด้านต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีถัดไป

 

 

         
         
   
         
         
         
         
       

 ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

เครดิตภาพงานโสตฯ

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน