ภาพกิจกรรม OpenHouse ๖๐

60. 02. 01
posted by: Super User
ฮิต: 2567

 

วันพฤหัสที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐น.

โรงเรียนจัดกิจกรรมเบญจมนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [OpenHouse] 

 

   
         
         
         
         
         
       

 ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้ ชุดที่ ๑ | ชุดที่ ๒

เครดิตภาพงานโสตฯ

         

 

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน