กิจกรรมวันมาฆบูชา

60. 02. 28
posted by: Super User
ฮิต: 808

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น.

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันมามาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 
     
   

Credit ภาพ งานโสต

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี่้

 

 

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน