โครงการคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

60. 04. 17
posted by: Super User
ฮิต: 344

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ "กุลสตรีผู้นำ" ของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และวัดสุทัศนเทพวราราม

 

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

Cr..# ครูอภิชน ครูวสันต์

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน