มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

60. 04. 17
posted by: Super User
ฮิต: 963

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพรัตน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

17240240 246854545775691 4400949244449398868 o

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

Cr..# ครูอภิชน ครูวสันต์

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน