ปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

60. 04. 17
posted by: Super User
ฮิต: 968

ปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีกล่าวขอขมาและอำลาพระอาจารย์ ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

CR# ครูวสันต์,ครูอภิชน,วาสนา,นก

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน