ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑,๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

60. 04. 17
posted by: Super User
ฮิต: 1826

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรับรายงานตัว
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

CR# ครูวสันต์ , ด.ญ.วีรวรรณ

fShare
1
Pin It
ขึ้นไปข้างบน