พิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ

60. 06. 01
posted by: Super User
ฮิต: 1196

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ ๑๕๔ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์

ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดตภาพ   งานโสตฯ

 

 

 

 

fShare
102
Pin It
ขึ้นไปข้างบน