วันอัฏฐมราชานุสรณ์

60. 06. 28
posted by: Super User
ฮิต: 759

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

ณ วิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสต

 

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน