พิธีแสดงกตัญญุตา

61. 06. 05
posted by: Super User
ฮิต: 437

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมตักบาตร (อาหารสด/แห้ง) พระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระกุศล ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๑๕๕ พรรษา

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 Cr..ครูวสันต์,ชุมนุมถ่ายภา

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน