on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 1695

การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี้

CR..ครูวสันต์

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 1630


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดูภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2

Cr.ครูวสันต์ ,Weerawan

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 1032

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพรัตน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

17240240 246854545775691 4400949244449398868 o

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

Cr..# ครูอภิชน ครูวสันต์

 

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 1168

บ๊ายบายคอซอง.. อันยองเข็มขัด..

งานอำลาคอซอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้
เครดิตภาพงานโสตฯ

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 813

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ "กุลสตรีผู้นำ" ของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และวัดสุทัศนเทพวราราม

 

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

Cr..# ครูอภิชน ครูวสันต์

ขึ้นไปข้างบน