ประกาศขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ และ มส เข้ากลุ่ม line เพื่อดำเนินติดตามการซ่อมการเรียน

 

     

brprad2020

 

Admission 2563 m1 m4 normal

 

somM3M6

 

----------------------------

help

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

60. 05. 17
posted by: Super User
ฮิต: 6930

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Pin It
ขึ้นไปข้างบน