ประกาศขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ และ มส เข้ากลุ่ม line เพื่อดำเนินติดตามการซ่อมการเรียน

 

     

brprad2020

 

Admission 2563 m1 m4 normal

 

somM3M6

 

----------------------------

help

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

60. 06. 02
posted by: Super User
ฮิต: 7730

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

timetable01 61

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน