พิจารณาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องฉายแอลซีดีโปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพพร้อมติดตั้ง

60. 03. 21
posted by: Super User
ฮิต: 890

garuda

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิจารณาคัดเลือกจัดซื้อเครื่องฉายแอลซีดีโปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพพร้อมติดตั้ง 

-------------------------------------------------------

 

อ่านประกาศที่นี้....

Pin It
ขึ้นไปข้างบน