ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารจันทรนิภา) ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์

60. 11. 17
posted by: Super User
ฮิต: 3647

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

(ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารจันทรนิภา) ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------------------------

อ่านประกาศที่นี้

หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน