ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

61. 03. 23
posted by: Super User
ฮิต: 366

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------------------------

อ่านประกาศที่นี้

Pin It
ขึ้นไปข้างบน