[เรื่องใหม่ล่าสุด!!] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดทำระบบสัญญาณไร้สายเพื่อบริการให้กับนักเรียน ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

61. 03. 23
posted by: Super User
ฮิต: 13

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดทำระบบสัญญาณไร้สายเพื่อบริการให้กับนักเรียน ระยะที่ ๑

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------------------------

เอกสารฉบับที่ ๑ ประกาศ

เอกสารฉบับที่ ๒ เอกสารประกอบ

 

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน