กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพฤหัสที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้


 

       

พิธีวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุม ชั้น ๔ อาคารเทพรัตน์

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

กิจกรรมหล่อเทียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพฤหัสที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ
นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยในงานได้มีการจัดพิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับโรงเรียน

 


ดูภาพกิจกรรมที่นี้

 


 

วันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพฤหัสที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดงานวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์อย่างสมบูรณ์
โดยมีท่านผู้อำนวยการสุมนรัตน์  อัศตรกุล เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี้

 

งานประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

อีเมล พิมพ์ PDF

ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
งานประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมเทพรัตน์

 

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี้

 

ครบรอบ ๑๐๑ ปี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อีเมล พิมพ์ PDF


วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปี

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีท่านผู้อำนวยการสุมนรัตน์  อัศตรกุล เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว


 

 

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรมอัลบั้มที่ ๑

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพกิจกรรมอัลบั้มที่ ๒

 

 

ประกาศหยุดโรงเรียน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามประกาศคณะปฏิวัติในเวลา 21.00น. ประกาศให้ โรงเรียนหยุดทำการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน โรงเรียนจึงขอประกาศหยุดเรียน 1 วัน ตามข้อความดังกล่าว ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

 
หน้า 1 จาก 24

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน