สอบจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

โหลดได้ที่นี้

 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

คำเตือน: นักเรียนที่มีรายชื่อขอให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

ตั่งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อรับเอกสารมอบตัวเข้าเรียน

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

คำเตือน: นักเรียนที่มีรายชื่อขอให้มารายงานตัว ในวันพฤหัสที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ตั่งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อรับเอกสารมอบตัวเข้าเรียน

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF

.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑.ประกาศ

๒.รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๓.บัญชีสำรอง ๙ คน

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดูประกาศ

 

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดาว์นโหลด
 

พิธีมอบรางวัล ชุมพร-นารี ทองสัมฤทธิ์ "นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"

อีเมล พิมพ์ PDF

- กำลังดำเนินกิจกรรม -

 

ครู 2 วัย กับมุมมองการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF


วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
คุณครูเรวดี บุญแย้ม และคุณครูชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
ได้ร่วมรายการโทรทัศน์  VOICE TV
โดยมีหัวข้อว่า "
ครู 2 วัย กับมุมมองการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา"

 

 
หน้า 1 จาก 28

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน