ตรวจสลากสภากาชาด ร้านเบญจมราชาลัย 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

คลิกที่นี้

 

รูปภาพ นกยูงจัดทำถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวโยษิตา  ศรีคำยงค์ และ นางสาวมนรดา  ทรงมีทรัพย์
ที่สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

 

ประวัตินางสาวโยษิตา  ศรีคำยงค์

ประวัตินางสาวมนรดา  ทรงมีทรัพย์

 

ภาพบรรยายกาศ การสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2557

สอบคัดเลือกและเพื่อจัดห้องเรียนคุณภาพ ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชมภาพบรรยากาศของวันนี้ที่นี้

 

สอบราคา...!!!... จ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชาวต่างประเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สอบราคา...!!!... จ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชาวต่างประเทศ
คลิกดูรายละเอียด

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ประกาศมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


รายชื่อ ความสามารถพิเศษ ม.๑

รายชื่อ ความสามารถพิเศษ ม.๔

 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินแนวปฏิบัติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยทางโรงเรียนขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินแนวปฏิบัติ ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านประกาศที่นี้

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

อ่านประกาศที่นี้

 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

คลิกที่นี้ดูอัลบั้มภาพ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 23

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน