ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดูได้ที่นี้

 

สอบจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

โหลดได้ที่นี้

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดาว์นโหลด
 

พิธีมอบรางวัล ชุมพร-นารี ทองสัมฤทธิ์ "นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"

อีเมล พิมพ์ PDF

- กำลังดำเนินกิจกรรม -

 

ครู 2 วัย กับมุมมองการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF


วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
คุณครูเรวดี บุญแย้ม และคุณครูชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
ได้ร่วมรายการโทรทัศน์  VOICE TV
โดยมีหัวข้อว่า "
ครู 2 วัย กับมุมมองการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา"

 

 

วันครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

--------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1

   

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ณ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ ๕ มกราคา พ.ศ. ๒๕๕๘
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานปีใหม่ ๒๕๕๘
โดยในช่วงเช้าได้จัดงานทำบุญตักบาตร รับศีลในวันปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 1

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 2

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 3

 
หน้า 1 จาก 27

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน