วงโยธวาทิตได้รับรางวัลชนะเลิศ

อีเมล พิมพ์ PDF

วงโยธวาธิตโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รางวัลถ้วยชนะเลิศ

การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 10 ประเภท Junior Division

และได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท จากกรมพลศึกษา

 

 

 

 


 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐น.

นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานในงานกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โดยมีกิจกรรมหน้าเวที การแสดง Science Show และการประกวด Miss Recycle ให้นักเรียนได้ชม

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี้

 

 

กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.

นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานในพิธีงานครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

โดยมีกิจกรรมหน้าเวที และบอร์ดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี้

 

 

 

 

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้
ชุดที่ ๑

 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพฤหัสที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้


 

 

ข่าวสารงานประกันคุณภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

- รายงานประกันคุณภาพประจำปี ๒๕๕๖

       

พิธีวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุม ชั้น ๔ อาคารเทพรัตน์

 

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 
หน้า 1 จาก 25

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน