แนวปฏิบัติการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวปฏิบัติการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.

-----------------------------------------

อ่านประกาศที่นี้

 

 

กิจกรรมงานมุทิตา คารวะ ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดงานมุทิตา คารวะ ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยคุณครูผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ ประกอบไปด้วยดังนี้

........................................๑. คุณครูศิริพร   ขวัญรัตน์

........................................๒. คุณครูเจียมจิต   กุลมาลา

........................................๓. คุณครูอุษา   สุทธินาค

........................................๔. คุณครูเอื้อจิต   ชูศรี

........................................๕. คุณครูนิ่มนวล   สุพานิช

........................................๖. คุณครูปิ่นศักดิ์  ชุมเกษียน

........................................๗. นางบุญส่ง ลาด้วง

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

นิทรรศการวิชาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกาะรัตนโกสินทร์ถิ่นของเรา ปีที่ ๖

อีเมล พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ
"ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกาะรัตนโกสินทร์ถิ่นของเรา ปีที่ ๖"
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 1

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 2

 

พิธีมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชมภาพกิจกรรมที่นี้

 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม4

อีเมล พิมพ์ PDF

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดธรรมมงคล

รุ่นแรกในวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี้

 

กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ ๔

อีเมล พิมพ์ PDF

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ได้เป็นประธานเปิดงาน

"กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ ๔"

ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

หอประชุมอาคารเทพรัตน ชั้น ๔ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 1

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 2

 

วงโยธวาทิตได้รับรางวัลชนะเลิศ

อีเมล พิมพ์ PDF

วงโยธวาธิตโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รางวัลถ้วยชนะเลิศ

การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 10 ประเภท Junior Division

และได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท จากกรมพลศึกษา

 

 

 

 


 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐น.

นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานในงานกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โดยมีกิจกรรมหน้าเวที การแสดง Science Show และการประกวด Miss Recycle ให้นักเรียนได้ชม

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี้

 

 

กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.

นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นประธานในพิธีงานครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

โดยมีกิจกรรมหน้าเวที และบอร์ดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี้

 

 

 

 

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้
ชุดที่ ๑

 
หน้า 1 จาก 25

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน