ปฏิทินโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

พิธีไหว้ครู

อีเมล พิมพ์ PDF


วันนี้เวลา 08.00น. โรงเรียนได้จัดงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล เป็นประธานในพิธี

ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูประถัมภ์


ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 

 

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

วันนี้เวลา 08.00น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุมนรัตน์  อัศตรกุล

ได้เป็นประธานในพิธี "ประดับเข็มพระเกี้ยว"

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมโรงเรียน อาคารเทพรัตน์


ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดูได้ที่นี้

 

สอบจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

โหลดได้ที่นี้

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดาว์นโหลด

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดาว์นโหลด
 

พิธีมอบรางวัล ชุมพร-นารี ทองสัมฤทธิ์ "นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น"

อีเมล พิมพ์ PDF

- กำลังดำเนินกิจกรรม -

 

ครู 2 วัย กับมุมมองการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF


วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
คุณครูเรวดี บุญแย้ม และคุณครูชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง
ได้ร่วมรายการโทรทัศน์  VOICE TV
โดยมีหัวข้อว่า "
ครู 2 วัย กับมุมมองการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา"

 

 

วันครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

--------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1

 
หน้า 1 จาก 27

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน