ปฏิทินโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ถวายสดุดีมหาธีรราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดงานถวายสดุดีมหาธีรราชเจ้า

โดยมี ผ.อ.สุคนธา  อรุณภู่ เป็นประธานในพิธี


ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุคนธา อรุณภู่

อีเมล พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙น.

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานต้อนรับ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๒๑ นางสาวสุคนธา  อรุณภู่

สู่รั่ว... เลือดหมู-ขาว กุลสตรีผู้นำดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘


ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       Link ๑ | Link  

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       Link ๑ | Link ๒ 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       Link ๑ | Link  

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       Link ๑ | Link ๒ 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       Link ๑ | Link  

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       Link ๑ | Link  

 

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา

อีเมล พิมพ์ PDF


วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๓ วัด

ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร และวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ภาพกิจกรรมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓

ภาพกิจกรรมวัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพกิจกรรมวัดเทพธิดารามวรวิหาร


 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


อ่านประกาศ

 

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6


อ่านประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อ่านประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

งานคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์จัดงานงานคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด

โดยความร่วมมือกับ 95.5 Virgin Hitz นำกิจกรรมสนุกสนานให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้


 

พิธีไหว้ครู

อีเมล พิมพ์ PDF


วันนี้เวลา 08.00น. โรงเรียนได้จัดงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล เป็นประธานในพิธี

ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูประถัมภ์


ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 

 

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

วันนี้เวลา 08.00น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุมนรัตน์  อัศตรกุล

ได้เป็นประธานในพิธี "ประดับเข็มพระเกี้ยว"

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมโรงเรียน อาคารเทพรัตน์


ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 
หน้า 1 จาก 28

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน