ปฏิทินโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา

อีเมล พิมพ์ PDF


วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๓ วัด

ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร และวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ภาพกิจกรรมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓

ภาพกิจกรรมวัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพกิจกรรมวัดเทพธิดารามวรวิหาร


 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


อ่านประกาศ

 

สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6


อ่านประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อ่านประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

งานคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์จัดงานงานคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด

โดยความร่วมมือกับ 95.5 Virgin Hitz นำกิจกรรมสนุกสนานให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้


 

พิธีไหว้ครู

อีเมล พิมพ์ PDF


วันนี้เวลา 08.00น. โรงเรียนได้จัดงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุมนรัตน์  อัศตรกุล เป็นประธานในพิธี

ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูประถัมภ์


ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 

 

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

วันนี้เวลา 08.00น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุมนรัตน์  อัศตรกุล

ได้เป็นประธานในพิธี "ประดับเข็มพระเกี้ยว"

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมโรงเรียน อาคารเทพรัตน์


ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดูได้ที่นี้

 

สอบจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำการสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างชขาวต่างชาติ

โหลดได้ที่นี้

   
หน้า 1 จาก 28

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน