งานอนามัย


ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
1. เวลาทำการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
2. ใช้บัตรนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้ รูดที่เครื่องอ่านบัตรภายในห้องพยายบาล ครูพยาบาลจะบันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของนักเรียน ลงในคอมพิวเตอร์
3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาชนิดใด ควรแจ้งให้ครุพยาบาลทราบทุกครั้ง
4. งดใช้ห้องพยาบาลขณะทำพิธีเข้าแถว สวดมนต์ และเคารพธงชาติ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น เป็นลม
5. การใช้บริการในช่วงเวลาที่มีการเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากครุผู้สอนทุกครั้ง
    ยกเว้นกรณี        - เจ็บป่วยร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุกระทันหัน
                           - เจ็บป่วยก่อนเวลาเรียน, คาบเช้า, คาบพัก
6. เมื่อเข้าใช้บริการห้องพยาบาล ควรรักษามารยาทในการใช้เสียง โดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนนักเรียนที่นอนพักอยู่ในห้องพยาบาล

7. นักเรียนที่เจ็บป่วยให้เข้ามาใช้บริการเพียงคนเดียว โดยให้เพื่อนที่มาด้วยรออยู่ข้างนอก เพื่อความเป็นระเบียบ ถอดรองเท้าวางบนชั้นให้เรียบร้อย
    ยกเว้นกรณี        - บาดเจ็บจำเป็นต้องมีผู้ดูแลประคองมาส่ง หน้ามืด เป็นลม หรือเหตุฉุกเฉิน
8. ห้ามนักเรียนหยิบยารับประทานเอง
9. ห้ามนักเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต
10. ครูพยาบาลจะไม่จ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ให้แก่ผู้มารับแทนเพื่อน
11. กรณีต้องนอนพัก ครูพยาบาลจะออกใบอนุญาตให้นอนพักได้ไม่เกิน 2 คาบ
13. หากอาการไม่ดีขึ้น และครูพยาบาลพิจารณาว่าเห็นควรให้กลับบ้านเพื่อรับการรักษา ครูพยาบาลจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับและจะประสานงานกับ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อขออนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้
14. เมื่อลุกจากที่นอน ให้นักเรียนคลุมเตียงให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าน้ำร้อน ผ้ายาง ควรจัดเก็บให้ถูกที่ทุกครั้ง
15. กรณีนักเรียนเจ็บป่วยบ่อย ครูพยาบาลจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อนักเรียนจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
16. เนื่องจากเตียงที่จัดไว้บริการนักเรียนมีจำกัด จึงขอแจ้งให้นักเรียนทราบว่า หากรู้ตัวว่าป่วย ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา จะได้หายป่วยในเร็ววัน ไม่ควรมาโรงเรียนเพราะจะเป็นการแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น และจะทำให้ผู้ปกครองต้องเสียเวลามารับนักเรียนกลับบ้านก่นเวลา

ระเบียบปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ

1. นักเรียนสามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิคที่ใกล้จดเกิดเหตุ
2. ขอใบรับรองแพทย์ โดยให้แพทย์เขียนระบุให้ชัดเจนว่าสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุใด
3. เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินไว้ทุกใบ จนสิ้นสุดการรักษาหรือครบวงเงินตามสัญญาของกรมธรรม์ต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
4. การรับประกันอุบัติเหตุครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน รวมทั้งการไปทัศนศึกษาเข้าค่ายกิจกรรม
5. เมื่อจะเรียกร้องเงินชดเชยให้นำใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินที่รวบรวมไว้ (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น) มายื่นเรื่องที่ห้องพยาบาล
6. กรณีเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนหรือกิจกรรมนอกสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ทางโรงเรียนจะเป็นผู้สำรองเงินค่ารักษาให้ไม่เกินวงเงินที่กำหนกตามสัญญา ส่วนการรักษาต่อเนื่องให้นักเรียนมายื่นที่ห้องพยาบาล ดังข้อ 5 เพื่อการเรียกร้องเงินชดเชยพร้อมกันในคราเดียว
7. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานงานติดต่อส่งคำร้องขอเงินชดเชยจากบริษัทประกันคู่สัญญา
8. นักเรียนติดต่อขอรับเงินชดเชยได้ภายใน 1-4 สัปดาห์


เรื่อง
เขียนโดย
1. การกินที่ไม่พอดี
ครูสุเมตตา  เชิดชู
2. การเตรียม(ตัว)สุขภาพเพื่อเข้าสอบ
ครูสุเมตตา  เชิดชู
3. วัคซีนสำหรับผู้หญิงป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ครูสุเมตตา  เชิดชู
4. โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Peptic ulcer disease)
ครูสุเมตตา  เชิดชู
 

Social Media

Web Mail

Web Mail

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้362
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1725
mod_vvisit_counterเดือนนี้10633
mod_vvisit_counterทั้งหมด1221230

เว็บลิงค์

ห้องสมุด (Library Room)
การออกแบบวิจัยเครื่องมือ
benjamasilp
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
e-learning
โรงอาหาร
งานอนามัย
แก้ ร. มส. มผ.
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(สำหรับครู)
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(นักเรียน)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี