พิมพ์

งานบริหารบุคคล

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 6222

 

ข้อมูลครู

QR CODE

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เขียนหน้าเว็บ

  • Supanat Boonplot
    พฤษภาคม 12, 2020
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 29 - 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจกลั่นกรองเอกสาร วฐ2
  • 22 พฤษภาคม 2564] ปฐมนิเทศ ม.1
  • 23 พฤษภาคม 2563] ปฐมนิเทศ ม.4
  • อบรมการใช้ทำ Google Sites

  • [6พฤษภาคม 2564] อบรม "การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์"

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 
ครูดีเด่น ปี 63
ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
 

ข่าวสารด้านการศึกษา

 
 
 
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 
กลุ่มบริหาร
ดาวโหลดเอกสาร
 
เอกสาร ว.21
 
เอกสาร ว.21