คาเทอม2356

                                                                888d   

 

12

34

56

78

910

940

 1

   1 6

 Account หรอpassword 1

Account หรอpassword 2
 
   นักเรียนสามารถเรียนรู้ การเข้ารหัส e-mail เพื่อใช้งานได้ โดยคลิกที่ คู่มือการใช้ Google Classroom  ที่อยู่ด้านล่างค่ะ

         

help Googl Classroom

help

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

60. 06. 02
posted by: Super User
ฮิต: 10409

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

timetable01 61

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน