ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 40 เครื่อง)

62. 07. 04
posted by: Super User
ฮิต: 2369

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 40 เครื่อง)

Pin It
ขึ้นไปข้างบน