ประกาศเผยแพร่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (หนังสือเรียนฟรี)

63. 03. 11
posted by: Super User
ฮิต: 1693

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านประกาศที่นี้

Pin It
ขึ้นไปข้างบน