on 21 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 714

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี  "ราชาลัยเกม" ๒๐๑๘

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

on 21 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 296

บรรยากาศการประดิษฐ์กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ
โดยมีตัวแทนแต่ละห้องเรียนทุกระดับชั้นส่งตัวแทนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
จัดโดย สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

on 05 มิถุนายน 2561
ฮิต: 1008

ผู้อำนวยการชลอ เขียวฉลัว พบนักเรียน


ผู้อำนวยการ ฉลอ เขียวฉลัว พบกับนักเรียน

ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

และพิธีเปิดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

01

02

03

04

05

 

 ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

CR. ครูวสันต์, ชุมนุมเทคโนฯ

on 21 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 287

 

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 tum2561

on 05 มิถุนายน 2561
ฮิต: 1180

 

ยินดีต้อนรับ ผอ.ชลอ เขียวฉลัว


คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ

ผู้อำนวยการชลอ เขียวฉลัว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 Cr.ชุมนุมถ่ายภา

 

ขึ้นไปข้างบน