on 21 มกราคม 2561
ฮิต: 309

๙ มกราคม ๒๕๖๑

พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ MOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพ  งานโสตฯ

 

on 21 มกราคม 2561
ฮิต: 820

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

Open House ๖๑ เปิดบ้านโรงเรียนเบญจมราชาลัย

 

 

 

 

''

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพ  งานโสตฯ

 

 

 

 

on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 790

พิธีปูชนียบูชา ในโอกาสครบรอบ ๑๐๔ ปี

การสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

   
     
   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสต

 

on 21 มกราคม 2561
ฮิต: 3806

๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

การทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [Pre M1]

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพ งานโสตฯ

on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 450

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

ณ วิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสต

 

 

ขึ้นไปข้างบน