on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 206

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรับรายงานตัว
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

CR# ครูวสันต์ , ด.ญ.วีรวรรณ

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 70

ปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีกล่าวขอขมาและอำลาพระอาจารย์ ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

CR# ครูวสันต์,ครูอภิชน,วาสนา,นก

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 102


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดูภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2

Cr.ครูวสันต์ ,Weerawan

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 99

การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี้

CR..ครูวสันต์

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 71

บ๊ายบายคอซอง.. อันยองเข็มขัด..

งานอำลาคอซอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้
เครดิตภาพงานโสตฯ

ขึ้นไปข้างบน