งานเพื่อนจตุรเทพครั้งที่ 2 (9 พฤษภาคม 2565)

65. 06. 11
posted by: Yuwarat
ฮิต: 1338

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
เป็นประธานในพิธี “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 นำโดย วุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

 M04 0086  IMG 9235
 M04 0174  M04 0097
 IMG 9235  IMG 9352
 IMG 9191  IMG 4114

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

Pin It
ขึ้นไปข้างบน