on 20 มิถุนายน 2565
ฮิต: 1764

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
16 มิถุนายน 2565 วันไหว้ครูของลูกสาวเบญจมราชาลัยฯ
โดยมีนายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธี
ถือเป็นการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ
นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของครู ครูได้รับนักเรียนทุกคนเป็นศิษย์
ครูจะดูแล และตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
นักเรียนทุกคนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประพฤติตนในทางที่ดีงาม

288843908 330297822619919 6623451339719494539 n IMG 1150
   
   

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>ดาวโหลดที่นี่<<

 

on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 789

อบรมตัดต่อวิดีโอ วันที่12 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

IMG 9684 IMG 9660
 IMG 9668  IMG 9680

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 1095

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

M04 6668 M04 6681
 M04 6696  M04 6729
 M04 6723  M04 6779

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 891

วันงดสูบบุหรี่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

IMG 7170  IMG 7174 
 IMG 7096  IMG 7118

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 711

 พิธีมอบสาส์นตราตั้งแก่ศูนย์ครอบครัวพอเพียง กรุงเทพมหานคร 

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 

IMG 9605 M04 1124
IMG 4600 IMG 4682

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

ขึ้นไปข้างบน