ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

65. 06. 11
posted by: Yuwarat
ฮิต: 1418

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิชัย วรชิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าระดับชั้น
แนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้วโรงเรียนให้ถูกต้อง

 

 

IMG 4226 IMG 4229
 IMG 4279  IMG 4210
IMG 4458 IMG 4482

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

Pin It
ขึ้นไปข้างบน