on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 425

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิชัย วรชิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าระดับชั้น
แนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้วโรงเรียนให้ถูกต้อง

 

 

IMG 4226 IMG 4229
 IMG 4279  IMG 4210
IMG 4458 IMG 4482

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 380

บรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565
นำโดย วุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย และคณะครูให้การดูแล ให้กำลังใจนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน

 

IMG 4143 IMG 4154
 IMG 4181  IMG 4188

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

on 04 มิถุนายน 2565
ฮิต: 504

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายธรรมะธิดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ดาวน์โหลด

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
on 11 มิถุนายน 2565
ฮิต: 619

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
เป็นประธานในพิธี “กีฬาเพื่อนจตุรเทพสัมพันธ์” ครั้งที่ 2 นำโดย วุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

 M04 0086  IMG 9235
 M04 0174  M04 0097
 IMG 9235  IMG 9352
 IMG 9191  IMG 4114

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> ดาวโหลดที่นี่ <<

on 04 มิถุนายน 2565
ฮิต: 470

นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ขึ้นไปข้างบน