on 28 มีนาคม 2567
ฮิต: 97

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการทำการสอนภาษาอังกฤษ โดยชาวต่างประเทศ(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

 

ดูไฟล์ไม่ได้ให้กดดาวน์โหลดที่นี่

 

on 28 มีนาคม 2567
ฮิต: 95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำการสอนภาษาอังกฤษ โดยชาวต่างประเทศ และดูแลห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2567

 

ดูไฟล์ไม่ได้ให้กดดาวน์โหลดที่นี่

 

on 29 กุมภาพันธ์ 2567
ฮิต: 122

ประกาศประกวดราคาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง

 

ดาวน์โหลด

on 04 มีนาคม 2567
ฮิต: 136

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างลิฟต์โดยสาร ปี2567

 

ดาวน์โหลด

on 05 กุมภาพันธ์ 2567
ฮิต: 129

ประกาศประกวดราคาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง

 

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบประกวดราคาลิฟต์โดยสาร

ดาวน์โหลด

ขึ้นไปข้างบน