on 16 กรกฎาคม 2567
ฮิต: 59

parentdonate2567

 ขอเชิญผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เคยรับบริการจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้นไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ต่อไป

Link เข้าทำแบบประเมิน EIT : https://forms.gle/hk4p9a5wJoPXkX2v7

หรือ

EIT1 br QRCode

on 08 พฤษภาคม 2567
ฮิต: 354

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ

 

ดูไฟล์ไม่ได้ให้กดดาวน์โหลดที่นี่

 

on 23 เมษายน 2567
ฮิต: 335

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

ดูไฟล์ไม่ได้ให้กดดาวน์โหลดที่นี่

 

ขึ้นไปข้างบน