on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 2609

190/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ดาวน์โหลด

on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 1225

191/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 582

188/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนว่ายน้ำและดูแลนักเรียน

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 487

192/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีหล่อเทียนและแห่ถวายเทียนพรรษา

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 407

189/2565 แต่งตั้งผู้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด

ขึ้นไปข้างบน