on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 273

239/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนที่ขาดสอบและติดเชื้อโควิด

ดาวน์โหลด

on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 237

217/2565 แต่งตั้งดำเนินงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลด

on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 247

231/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ดาวน์โหลด

on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 1849

230/2565 คำสั่งงานเทศมหาชาติ

ดาวน์โหลด

on 03 สิงหาคม 2565
ฮิต: 275

229/2565 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม - กันยายน

ดาวน์โหลด

ขึ้นไปข้างบน